MetaTrader 5
Sàn giao dịch

MetaTrader 5 là một nền tảng “tất cả trong một” mạnh mẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để giao dịch trên các thị trường tài chính. Tiếp tục di sản ấn tượng của người tiền nhiệm, MT5 vừa mạnh mẽ vừa dễ sử dụng, cho phép bạn tùy chỉnh bố cục cho phù hợp với phong cách giao dịch. MetaTrader 5 cho phép bạn phân tích thị trường bằng nhiều loại chỉ số kĩ thuật và các đối tượng đồ họa được cài đặt sẵn, đặt hàng và quản lý các hành vi trên thị trường của bạn một cách dễ dàng.

      MT5 for PC
      MT5 for Android
      MT5 for iPhone