BCFEX không áp dụng bất kỳ chi phí chuyển khoản nào.
Yêu cầu chuyển khoản sẽ được xử lý vào ngày làm việc sớm nhất.
Bitcoin

Tài khoản MT5 của bạn?


Thông tin tài khoản
Tên tài khoản :
Số điện thoại : Địa chỉ mail :
Quốc gia :
Địa chỉ :
Bitcoin
Số lượng tiền rút
Tùy chọn rút tiền