• BCFEX không chấp nhận tiền gửi từ bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả tiền gửi đến từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn.
  • BCFEX sẽ gửi email xác nhận khi tiền được gửi đến tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn.
  • BCFEX không tính thêm bất cứ một khoản phí nào đối với việc gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng bạn có thể phải trả phí cho các khoản thanh toán gửi và nhận từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế cũng như các tổ chức xử lý thanh toán.
  • BCFEX applies deposit twice on weekdays at 09:00 (GMT +00:00) and 18:00 (GMT +00:00) and once on weekends and holidays (09:00 (GMT +00:00).
Bitcoin

Tài khoản MT5 của bạn?Bitcoin Tether
Thông tin tài khoản
Tên tài khoản : Quốc gia :
Địa chỉ mail : Số điện thoại :
Số lượng tiền gửi
Loading... Khởi tạo địa chỉ ví...
Loading... Processing request. Please wait a moment...