BCFEX không áp dụng bất kỳ chi phí chuyển khoản nào.
BCFEX applies withdraw twice on weekdays at 09:00 (GMT +00:00) and 18:00 (GMT +00:00) and once on weekends and holidays (09:00 (GMT +00:00).
Bitcoin

Tài khoản MT5 của bạn?


Thông tin tài khoản
Tên tài khoản :
Số điện thoại : Địa chỉ mail :
Quốc gia :
Địa chỉ :
Bitcoin Tether
Số lượng tiền rút
Tùy chọn rút tiền
Loading... Processing request. Please wait a moment...