• Tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số

Tiền điện tử là một loại tiền tệ kỹ thuật số hoặc tài sản được thiết kế để hoạt động như một phương tiện trao đổi sử dụng mật mã để bảo đảm các giao dịch. Tiền điện tử hoạt động không thông qua ngân hàng hay chính phủ, nhưng vẫn có thể được giao dịch và trao đổi giống như bất kỳ loại tiền tệ nào. Có rất nhiều loại tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp giao dịch trên tám loại phổ biến nhất: Bitcoin, Bitcoin cash, Ripple, Litecoin, Ethereum, Zcash, Monero và Dash

Tính năng chính

  • Mua và bán : Bạn có thể suy đoán về sự tăng hoặc giảm của thị trường tiền điện tử.
  • Đòn bẩy : Giao dịch ký quỹ cho phép bạn mua và bán tiền điện tử mà không cần đầu tư lớn.
  • Giao dịch trên các cặp tiền điện tử : Suy đoán về tiền điện tử so với các loại tiền tệ toàn cầu như USD và EUR.
Ký Hiệu Tên
BTC Bitcoin
BCH Bitcoin Cash
ETH Ethereum
ETC Ethereum Classic
XRP Ripple
LTC Litecoin
ZEC ZCash
XMR Monero
DSH Dash

Thông số kỹ thuật

Cặp tiền Hợp đồng giao dịch Số lương giao dịch tối thiểu Chọn Quỹ yêu cầu
BCH USD 1 BCH 1 0.01 20%
BCH BTC 1 BCH 1 0.0001 20%
BTC EUR 1 BTC 1 0.01 20%
BTC USD 1 BTC 0.01 0.01 20%
DSH BTC 1 DSH 1 0.00001 20%
DSH USD 1 DSH 1 0.001 20%
ETC USD 1 ETC 1 0.001 20%
ETH BTC 1 ETH 1 0.0001 20%
ETH USD 1 ETH 1 0.001 20%
LTC BTC 1 LTC 1 0.00001 20%
LTC USD 1 LTC 1 0.001 20%
XMR USD 1 XMR 1 0.001 20%
XRP EUR 100 XRP 1 0.0001 20%
XRP USD 100 XRP 1 0.0001 20%
ZEC USD 1 ZEC 1 0.001 20%

Example 1. Cách tính ký quỹ

Đòn bẩy (5:1) : Tổng số tiền được yêu cầu cho việc mở một giao dịch của một cặp tiền điện tử nhất định là 20% của 1 hợp đồng giao dịch.

Nếu mua 1 lô ( lot) của cặp BTC/USD tại mức giá 6800USD, 1 BTC x 6800 x 20%= 1360 USD, đó là số tiền cần thiết để mua một lô ( lot) của BTC/USD tại mức giá 6800USD

Example 2. Số lượng đơn đặt hàng tối đa

Số lượng tối đa phụ thuộc vào “ Ký Quỹ tự do” ( = số vốn- số dư của các vị trí đang giao dịch) số của đơn đặt hàng = quỹ tự do/ quỹ được dùng cho cặp điện tử nhất định đó

Số dư = 10000 USD Đơn hàng đang mở= -800USD ( Mua 1 lô BTC/USD tại 6800 và giá thị trường hiện tại là 6000)
Số vốn= 9200 USD
Quỹ được dùng= 1360USD ( Mua 1 lô BTC/USD tại mức giá 6800)

Quỹ tự do = 9200-1360= 7840 USD. Số lượng tối đa của đơn hàng có thể giao dịch BTC/USD = 7840/1360= 5.765, vậy nên bạn có thể đặt mua tối đa 5 lô cho cặp giao dịch BTC/USD

Phí tài trợ qua đêm

Instruments Vị trí mua Vị trí bán Đơn vị
BCH BTC -0.0001191 -0.0001191 BTC
BCH USD -1.10959 -1.10959 USD
BTC USD -6.36438 -6.36438 USD
DSH BTC -0.0003307 -0.0003307 BTC
DSH USD -0.310959 -0.310959 USD
ETC USD -0.009589 -0.009589 USD
ETH BTC -0.00531 -0.00531 BTC
ETH USD -0.493836 -0.493836 USD
LTC BTC -0.00001164 -0.00001164 BTC
LTC USD -0.83562 -0.83562 USD
XMR USD -0.753425 -0.753425 USD
XRP USD -0.0003562 -0.0003562 USD
ZEC USD -0.186986 -0.186986 USD

* Tính phí nửa đêm theo khung giờ GMT+1